Process Lasso بهینه ساز ویندوز

Process-Lasso

بهینه ساز ویندوز

Process Lasso | نرم افزار کاربردی که از فناوری منحصربفرد جدیدی بهره می برد که این امکان را برای شما فراهم می آورد تا میزان پاسخ دهی و پایداری کامپیوتر خود را افزایش دهید.

بهینه ساز ویندوز

بهینه ساز ویندوز

درباره نرم افزار Process Lasso …

بهینه ساز ویندوز

سیستم عامل ویندوز، از لحاظ طراحی به برنامه ها اجازه می دهد تا بدون هیچ محدودیتی پردازنده شما را به خود اختصاص دهند که نهایتا به قفل نمودن و یا هنگ کردن سیستم می انجامد. فناوری ایجاد تعادل نرم افزار بهینه ساز ویندوز بصورت هوشمند اولویت برنامه های درحال اجرا را تنظیم می نماید تا رفتارهای غیر عادی از سوی این برنامه ها و یا استفاده بیش از اندازه منابع سیستمی توسط پردازه های فعال ، توانایی شما در کنترل و استفاده از سیستم خود را دچار مشکل نشود.

بهینه ساز ویندوز

نرم افزار بهینه ساز ویندوز همچنین مجموعه ای از روشها برای تحت کنترل گرفتن کامل اینکه پردازنده شما برای اجرای  برنامه های مختلف آدرس دهی می شود، را ارائه می نماید. می توانید انتخاب نمایید چه پردازه هایی وبا چه اولویت هایی بایستی اجرا شوند، و کدام یک از هسته های پردازنده شما بایستی برای آین کار تعیین شوند.

بهینه ساز ویندوز

در سایت نرم افزار نیز جزئیات بیشتر جهت مشاهده شما عزیزان قرار گرفته است.

بهینه ساز ویندوز

خصوصیات نرم افزار Process Lasso …

بهینه ساز ویندوز

جلوگیری از انحصاری نمودن پردازنده توسط پردازه های خاص
بهینه سازی پویای اولویت بندی به منظور تعادل سیستم
قابلیت کنترل پردازنده
ذخیره نمودن اولویتهای پردازه ها برای نمونه های آتی
ذخیره پیوستگی پردازنده  برای نمونه های آتی
حالت مخصوص بازی بهینه ساز ویندوز
محدود نمودن دسترسی برنامه ها
غیر مجازنمودن برنامه ها از حالت اجرا
لاگ نمودن تمام برنامه ها
شروع مجدد خودکار پردازه ها در صورت متوقف شدن
تهیه نموداراز میزان پاسخگویی سیستم
استفاده بسیار کم از حافظه رم و سی پی یو

بهینه ساز ویندوز

تصاویر نرم افزار …

بهینه ساز ویندوز

 

لینک دانلود مستقیم

بهینه ساز ویندوز
AIO Download Chennel